EN SON ÇIKAN KİTAPLAR

Mayaların Dünyası

Sam Osmanagich; Çeviren: M. Umur Koçak
Arkadaş Yayınları; Arkeoloji ve Eski Uygarlıklar

Bosna kasabası olan Visoko'da piramitlerin varlığını keşfederek bilim dünyasında ismini duyuran araştırmacı Sam Osmanagich bu kez de Mayaların Dünyası adlı eseriyle dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Sarayevo Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler, Ekonomi ve Sosyoloji alanlarında eğitimini tamamlayan Osmanagich, Uluslararası İktisat dalında yüksek lisans yapmış olup, Maya Uygarlığı konusunda doktora yapmaktadır.
Mayaların Dünyası, araştırmacı yazarın Orta Amerika'da Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'da bulunan antik Maya şehirlerinde yıllar süren keşifleri sonucunda kaleme alınmıştır.

 

 

 

İran'da Kıyamet Senaryoları

Zübeyir Batur
Kastaş Yayınları; Orta Doğu

İran'ın İslami İdeolojisine sarılarak nükleer gücün peşinde koşması, Ortadoğu'yu karanlığın ötesinde bir kıyamet gününe doğru sürüklemektedir.
Gelişen durumları anbean takip eden süpere devletler ve bu devletlerin öncüsü ABD'nin çok yönlü girişimleri sonuçsuz kalırsa, nükleer savaşın eşiğinde olan Ortadoğu devletlerinin birine düşecek bir nükleer bombanın faturasını canı ve malıyla insanlık ödeyecektir.
Ayak sesleri duyulmaya başlanan olası bir nükleer savaşı için 'gelsin de çaresini bulalım' demek çok geç olacaktır

 

İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü

Kasım Şulul
İnsan Yayınları; İslam Tarihi

Kâtib Çelebi'nin Keşfü'z Zunûn'da kaydettiği bin üç yüzden fazla tarih kitabı, Müslümanların bu ilmi ne kadar ileri götürdüklerini göstermesine karşın, tarih düşüncesi ve usûlüne dair çok az şey yazılmış görünmektedir.
Bu konuda eser ortaya koyan başlıca isimler şunlardır:
İbnü'n - Nedim, İbn Haldûn, Kâfiyeci, Sehâvi, Suyutî, Kâtib Çelebi, Taşköprüzâde Ahmed Efendi, M. Şemseddin Günatay, Fuat Sezgin, Abdülazîzed-Dûrî

 

İncil

Karen Armstrong; Çeviren: Ilgın Yıldız
Versus Kitap Yayınları; Genel Din üzerine Genel Kitaplar, Başvuru Eserleri, Hırıstiyanlık

İncil, dünyada dağıtımı en yüksek kitaptır. İki binden fazla dile çevrilmiştir ve sadece son iki yüzyılda altı milyardan fazla nüshasının satıldığı tahmin edilmektedir. Karen Armstrong bu temel anlatısında, yüzyıllar boyunca pek çok kişi tarafından yaratılmış tartışmalı ve karmaşık kitabın perdesini aralamak adına, İncil'in izini sürüyor. Armstrong analizine, İbrani İncilinin, Tanrı'nın 'Yehova' ve 'Elohim' olarak adlandırıldığı en eski kitaplarından başlıyor. Ardından İbrani İnciliyle Yeni Ahit'in gelişimini gözleyerek söz konusu kutsal metinleri şekillendiren etkileri mercek altına alıyor.

 

Kuran

Bruce Lawrence; Çeviren: Algan Sezgintüredi
Versus Kitap Yayınları; Kuran ve Hadis

Tanınmış biliminsanı Bruce Lawrence, bu kısa kitapta Kuran neden İslam'dır sorusunu yanıtlıyor. Yedinci yüzyıl Arabistanı'nda inancın köklerini tarif ediyor ve Kuran'ın neden inananları tarafından ezberlenip okunması gerektiğini anlatıyor. Aynı zamanda, Kettonlu keşiş Robert'tan şair-filozof Muhammed İkbal'e kadar Kuran'dan kuşkulananlarla Kuran yorumcularını tartışıyor ve bunların günümüz toplum ve siyasetindeki etkilerini değerlendiriyor.

 

 

 

Türlerin Kökeni Charles Darwin

Janet Browne; Çeviren: Orhan Düz
Versus Kitap Yayınları; Bilim Tarihi

Hiçbir kitap kendimizi ve doğayı kavrayışımızı Türlerin Kökeni kadar değiştirmemiştir.1859'da yayınlanmasından beri on binlerce nüshası basılan bu çalışmanın öne sürdüğü canlıların aşamalı olarak evrimleştiği teorisi, okurlarını şaşkınlığa uğratmış ve bir Yaratıcı olduğuna dair duyulan sarsılmaz inancın sorgulanmasına yol açmıştır. Bu kitapta ünlü bilim tarihçisi ve biyografi yazarı Janet Browne Darwin'in eserinin gelmiş geçmiş en büyük bilimsel kitap olduğunu akıcı ve canlı bir dille gösteriyor.

 

 

Das Kapital Karl Marx

Francis Wheen
Versus Kitap Yayınları; Ekonomi ve Finans

Kaç kişi Karl Marx'ı büyük yazarların ve sanatçıların bir listesine dahil etmeyi düşünürdü? Postmodern çağımızda bile Das Kapital'in parçalı anlatısı ve radikal kopuşu birçok potansiyel okur tarafından biçimsizlik ve anlaşılmazlık olarak yanlış anlaşılıyor. Benim kitabımın ana hedefi bu okurların en azından bir kısmını yeniden bakmaya ikna etmektir: Beethoven, Goya ya da Tolstoy ile uğraşmaya istekli olan herkes Das Kapital'in bir okumasından 'yeni bir şey öğrenebilmelidir' - çünkü onun konusu hâlâ yaşamlarımıza hükmediyor

 

 

 

Çağdaş Rus Şiiri Antolojisi

Ataol Behramoğlu
Can Yayınları (Erdal Öz); Rus ve Slav Dilleri Edebiyatı, Roman, Hikaye, Şiir, Denemeler

Şair ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Ataol Behramoğlu'nun derleyip çevirdiği Çağdaş Rus Şiiri Antolojisi, Rus şiirinin 19. yüzyıl sonlarından 1917 Devrimi'ne kadarki dönemi ile o dönemden günümüze uzanan sürecini kapsıyor. Bugüne dek başta Puşkin, Lermontov, Gorki ve Çehov olmak üzere çok sayıda Rus yazar ve şairinin yapıtlarını dilimize kazandırmış olan Behramoğlu'nun, uzun yılların emeği sonucu hazırladığı bu modern Rus şiiri antolojisi, Rus şiirinin son yüz yılını olanca zenginliği ve renkliliğiyle yansıtıyor

 

Düello Tarihi

Kanşaubiy Miziev
YGS Yayınları;

'Düello, kişiliğin ezilmesine karşı bir protestodur; onurun insan yaşamından daha değerli olduğunu, yani insan onurunun varlığını, bir despotun buna hükmedemeyeceğini kanıtlama çabasıdır. İnsan onurunu korumaya yönelik yasaların bulunmadığı o çağlarda düello, haysiyetli insanlar için kendisinin, ailesi ve yakınlarının onurunu korumada biricik yol sayılırdı...'
'Puşkin için Düello ve ölüm, trajediden daha çok bir dram, tek bir artist için oynanan bir tiyatroydu. Puşkin bu tiyatroda hem yazar, hem yönetmen, hem de oyunun baş kahramanıydı

 

 

Limit Siz

Melih Arat
Nesil Yayınları; Kişisel Gelişim

Sıraradanlıkta nasıl kurtulur ve nasıl sıra dışı başarılara imza atarsınız?
Kendinize güvenmeye başlamak için ne yapmak gerekiyor''
Kısa sürede yüzlerce kitap okumanın sırrı nedir?
Projelerle kişisel gelişim konusunda aldığınız yolu nasıl yedi sekiz kat artırırsınız?
Hangi araçlar, gerçekten bizim öğrenmeyi (iğrenmemizi sağlar'
Dâhi değil, arna işlek ve kıvrak zekâlı olmanın formülü nedir?
Yaşamınızı başarı, zenginlik ve mutluluk için nasıl planlarsınız?

 

 

Son Eylül

Engin Aktel
Everest Yayınları; Türkçe Roman ve Hikaye

Uzun yıllar gazetecilik yapan Aktel, gazetecilikten gelen birikiminin de etkisiyle gerçek yaşamdan izler taşıyan romanlara imza atıyor. Bir önceki romanında Burgazada'nın çok dilli, çok kültürlü yapısını dile getirmişti. Bu kez bizi Burgazada'dan 6-7 Eylül olayları olarak anılan cehennemin içine sürüklüyor. Yüzlerce yıllık yerleşik hayatların, dostlukların yerle bir edildiği, köklerinden söküldüğü acılı bir dönemin yaslı öyküsü...
Son Eylül, İstanbul'un dostluklarına inanmış, sevmiş herkesin keyifle okuyacağı; okurken zaman zaman gülümseyip zaman zaman hüzünleneceği bir roman

 

 

Edebiyatın Dar Yolu

Adnan Binyazar
Can Yayınları (Erdal Öz); Türkçe Denemeler, Günlük Yazılar

Edebiyat, bilimde olduğu gibi, buluşların değil, yaratıcılığın ürünüdür. Oylumlu çalışmalar yapıldıkça, yazan ne yazdığını bilecek, değerlendiren, inandırıcı ölçütler koyacaktır. Bu yapılırsa eleştiri, 'edebiyatın dar yolu' olmaktan çıkar. Yoksa, her an, sanatın her dalında, ellerini göz gibi kullanan körlerle karşılaşmak kaçınılmaz olur...
Usta edebiyatçı Adnan Binyazar, romanları, öyküleri, deneme ve incelemeleriyle edebiyatımızın yüz aklarından. Binyazar, çalışmalarını değişik türlerde sürdürüyor; bu türlerden biri de, bilindiği gibi, deneme

 

 

Ekmek ve Oyunlar

Ayşe Sarısayın, Siegfried Lenz
Can Yayınları (Erdal Öz); Alman Edebiyatı, Roman, Hikaye, Şiir, Denemeler

Uzak mesafe koşucusu Bert Buchner spor yaşamı boyunca sayısız rekor kırmış, adı başarı ile özdeşleşmiş bir sporcudur. Ne var ki başarının doruğunda olduğu günler artık geride kalmıştır; Buchner şimdi bir dönüm noktasındadır. Acaba son bir yarış daha kazanabilecek midir?
20. yüzyıl Alman edebiyatının en önemli yazarlarından Siegfried Lenz, II. Dünya Savaşı'nı izleyen dönemde geçen Ekmek ve Oyunlar adlı romanında, başarıyı mutlaklaştıran modern toplumda insan varoluşuna ayna tutuyor.

 

 

Din Savaşları

Fatma Mansur Coşar
Evrim Yayınevi ; Genel Din üzerine Genel Kitaplar, Başvuru Eserleri

Din ve siyaset ayrı fakültelerde, ayrı bilim dalları olarak okutulabilir ama toplumdaki görünümleri ve sonuçları birbirinden kopuk değildir. Hatta tam tersine sıkı bir ilişki içindedir. Bu ilişki rastlantısal ve geçici değildir. Her kilise devleti, her devlet de kiliseyi bir araç olarak görmüştür. Bu karşılıklı kullanımın modaliteleri, kullanılış biçimleri farklı olabilir, ancak sonuç aynıdır

 

 

İnsan Evrimine Yolculuk

Vural Yiğit
Evrim Yayınevi ; Bilim Tarihi

İnsan nedir? Nereden gelip, nereye gidiyor? Diye sorarak düşünmeye başlarsanız, belleğinize yeterince iş çıkardınız demektir. Hele onu,3,5 milyar yıl öncesi başlayan yaşamın doğuşu ile ilişkilendirmek isterseniz, yolunuz da hayli uzar. İnsanoğlu,1,5 milyar yıl önce, oraya kadar birlikte geldiği ortak atadan koparak yola tek başına devam etme ayrımına geldiğinde; buna hazır olmak için hayli donanımlı bir bilinci ve istenci olmalı, doğal seçilim sınavından başarı ile geçmeliydi

 

 

Süleyman Askeri Bey Hayatı, Siyasi ve Askeri Faaliyetleri

Nurettin Şimşek
IQ Kültür Sanat Yayıncılık; Türk Tarihi : Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar, Biyografiler, Otobiyografiler

Süleyman Askeri, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda etmiş bir omsalı idi...' Süleyman Nazif (Bağdat Valisi) 1911'de adını duyuran,1914'de Harbiye Nezaretine bağlanan Teşkilat-ı Mahsusa, Osmanlı Devletini parçalamak ve yok etmek isteyen emperyalist devletlerin ve Türk-İslam düşmanlarının faaliyetlerini boşa çıkarmak için vatansever, idealist insanların kurduğu bir teşkilattır. Teşkilat-ı Mahsusa, İttihat ve Terakki'nin iktidardan düşmesiyle 1918'de feshedilmiştir. Ancak bu örgütün üyeleri davalarından vazgeçmemişlerdir.

 

 

Türkiye'nin Zenginleşme Projesi Afrika

Yalın Alpay
Akademia Yayınları; Ekonomi ve Finans

Türkiye’nin projesi yurt dışına sermaye ihraç ederek, ülke içinde tasarım, imaj, know-how ve tinsellik yaratarak, yurt dışında en ucuz bölgelerde üretim yaptırmak olmalıdır. Ucuz işçilik ile işçi ücretlerinden, düşük kârlılık oranlarıyla girişimci kârından özverilerde bulunmak ne Türkiye'nin zenginleşmesine olanak tanır ne de ülke içinde demokrasiyi geliştirir. Afrika toprakları fakirleştiren üretimden, zenginleştiren üretime geçişin yeni olanaklarını bir Akdeniz uzaklığında sunuyor bize.

 

Selected Short Plays

Esma Biroğlu, Sarab S. Mustafa
Kelime Yayınları; Çocuk Kitapları, Türk Yazarları

İlköğretim öğrencilerine yönelik hazırlananSelected Short Playskitabı, bir özelokulda İngilizce öğretmenliği yapan Sarab S. Mustafa ile Esma Biroğlu tarafından kaleme alındı.
Kitapta yer alan 9 piyesin bir kısmı, Macbeth, Kibritçi Kız ve Ömer Seyfettin'in Kaşağı gibi tanınmış eserlerinin sahneye uyarlanmış halleribir kısmı ise yazarların kendi kurgularından oluşmaktadır.
(Tanıtım Yazısından)..

 

 

Laiklik Arayışları

Fatma Mansur Coşar
Evrim Yayınevi ; Siyasal Bilimler

Din ve devlet ilişkilerini inceleyen Batılı yazarlar çağdaş dünyada dinin yerini saptamaya çalışırken, Hıristiyanlığın giderek önemini kaybetmesine rağmen, değerlerinin kaybolmamış olduğuna işaret etmektedirler. Onların gözettikleri değerler, tabii ki, ahlaki değerlerdir - ve de bazı törensel alışkanlıklar. Aynı zamanda, “dinsizleşen” bir toplumda Kilise’nin günden güne daha çok devlet işlerine karışmak istediğine ve fiilen karıştığına dikkat çekmektedirler.

 

 

Beyni Güçlendirmenin Yolları

A. Haki Demir
Ares Kitap; Kişisel Gelişim

Güçlü bir beyin için uygulamanız gereken yöntemleri ele alan bu kitap, duygu ve düşünce dünyanızda yeni açılımlar meydana getirmeniz için harika öneriler getiriyor…
İşte kitaptan bazı başlıklar:
Zihni dünyayı güçlendirme,
Gerçeklik zeminini güçlendirme,
Aklın konumunu güçlendirme ve geliştirme,
Bünyesini güçlendirme ve geliştirme,
Kurallarını güçlendirme ve geliş.

 

Karşındakini Anında Etkile

Eckhart Handler
Ares Kitap; Kişisel Gelişim

Karşındakini 'anında' etkilemek mümkün müdür?
An nedir? An sadece bir bakış, bir göz kırpış zamanıdır. Biri ile göz göze geldiğinizde gözlerin birbirleri ile temas halinde olduğu o ilk 'saniye' ya da saniyeden de kısa zamana 'AN' diyebiliriz.
İlk göz göze gelme anında karşınızdaki kişiyi etkilediniz, etkilendiniz. Ondan sonra gelen zaman dilimi içinde karşınızdaki insan kapalı bir kutudur ve 'Temel İçgüdüleri' yerine doğrudan Üstben etkisi altında hareket eder

 

 

 

Sorgu

Sırrı Çınar
Akis Kitap; Türkçe Denemeler, Günlük Yazılar

Yazılı kuralları koyanları biliriz. Ama yazılı olmayanları kimlerin koyduğunu bilme şansımız yoktur. Kimin koyduğunu bilmediğimiz bu kurallara uyum gösterirken sorgulama, amaç, sonuç ilişkilerini de düşünmeyiz. Toplulukların ve insanın bu zaafını bilen iyi niyetli veya art niyetliler toplumları yönlendirmede yazılı olmayan kuralları kullanırlar. Yazılı kuralların gölgesinde oluşturulurken, yazılı kural koyucuların tarafsızlığı, umursamazlığı, yazılı kurallardaki boşluklar kullanılır.

 

 

Kapitalizm Bizden Ne İstiyor?

Yücel Yüksel Mert
Siyah Beyaz Yayınları; Ekonomi ve Finans

İnsanlar, gözlerinin algı sınırlarını aşan şeyleri görüp inceleme konusu yapabilmek için, mikroskop gibi aletler geliştirmişler ve ancak bu sayede, 'virüs' denilen öldürücü yaratıklara ulaşabilmişlerdir. Görüşlerini derinleştirmişler ve çok daha fazla şeyi inceleme konusu yapabilmişledir. Böylece, daha çok rafine bulgu elde etmiş olmanın ortaya çıkarığı olanaklar içinde, nelerin ne gibi sonuçlara yol açmakta olduğunu keşfetme şansı bulmuşlardır

 

 

 

Mevlevi Ayinleri (Ciltli) The Music of Divine Love

M. Fatih Salgar
Ötüken Neşriyat; İslam Mezhepleri, Tasavvuf ve Tarikatlar

Mevlevî âyînlerimiz Selîmîye, Süleymâniye, Sultan Ahmet gibi büyük mimarî eserlerimizin musikideki karşılığı olarak düşünebileceğimiz şaheserlerdir. Ayrıca felsefî, sosyolojik, edebî form, üslup, musiki tekniği ve estetiği bakımından üzerine ciltlerle kitap yazılabilecek bir özelliğe sahiptirler.
Mevlevî âyinleri dinî, tasavvufî Türk musikîsinin en ihtişamlı eserleridir. Dört selâmı da bestelenmiş bir âyin-i şerif tek makamlı olabileceği gibi en büyük çoğunluğunda çeşitli, yakın uzak makam geçkileri yapılmış, türlü prozodik ve müzikal ustalıklar gösterilmiştir.

 

 

Burçlar

Linda Goodman; Çeviren: Sevim Or
Koridor Yayınları; Rüyalar, Burçlar ve Sırlar

Astroloji Sayesinde Eşinizi - Aşığınızı - Çocuğunuzu - Patronunuzu - Çalışanınızı - Kendinizi Nasıl Daha İyi Anlayabilirsiniz?
Herhangi bir burcun ilk ya da son gününde doğmuşsanız, o sırada Güneş'in burç değiştirip değiştirmediğini anlamak için doğduğunuz saati ve dakikayı, doğdunuz yerin enlem ve boylam derecelerini tam olarak bilmeniz gerekir. Başka bir deyişle astroloji kitaplarındaki burçların başlangıç ve bitiş dönemleri takribidir ve bunun akılda tutulması son derece önemlidir. Bu iki güne uçlar denir ve sizi yanıltmaları normaldir.

Sevdasız Zamanlara Mahkumum

Emre Aktürk
Siyah Beyaz Yayınları; Türk Şiiri

Ne olsam tükettin beni...
Sen benim her şeyim olmuşken
Ben senin için hiç yoktum
Benliğim ayak izlerinde kaybolmuşken
Sen bana bir adım atmaya korktun
Korkunun bedelini hep ben ödedim
Her saniye biraz daha yalnız kalan aşkımı
Paslanmış bıçakla yüreğime işledim
Ve sen hep uzaktan seyrettin
Ben biz oldum, sen tükettin...
Ne olsam tükettin beni

Uçan Süpürge

Naşide Gökbudak
Neden Kitap; Türk Şiiri

Uçan süpürgem olsaydı keşke,
Bir de kötülüklerden arınmış, bir ülke.
Uçardım oraya günün birinde.
Yalanların olmadığı,
Çiçeklerin solmadığı,
Nehirlerin kurumadığı,
Ormanların yanmadığı,
Bir ülke.
Bir de uçan süpürge...
Akıcı uslubu, eşsiz anlatımı ve gerçek yaşam hikâyeleriyle tanıdığımız Naşide Gökbudak; bu kez, hayatın içinden samimi dilekler yüklü şiirleriyle çıkıyor karşımıza...
Kimi zaman buruk bir gülümseme, kimi zaman gözyaşı; çoğu zamansa kendinizden, özleme, sevgiye ve hüzne dair ne varsa hissedeceksiniz...

Mevlana'ya Mektubum

Mükerrem Başkut
IQ Kültür Sanat Yayıncılık; Türk Edebiyatında Anılar, İncelemeler, Tenkidler

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol. Sahavet ve cömertlikte akarsu gibi ol. Tevazu ve malüliyette toprak gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Hz. Mevlana Ya Hz. Mevlana, Geçen yüzyılları düşünerek geriye baktığımda, koskoca ömürlerin nasıl geçtiğini izlerini görür gibi oluyorum.Gönül pınarları, sevgi çeşmesinden öylesine hesapsız harcamalar yapmış ki, artık sevgi, saygı, ilgi, kelimeleri çok boş geliyorlar bana....
Her boşluğu doldurmak, her sorunu çözmek zorunda hissediyorum kendimi

Milliyetçilik Nedir Ne Değildir?

Editör: Mustafa Kelleroğlu
IQ Kültür Sanat Yayıncılık; Siyasal Bilimler

Emperyalizmin dünkü 'böl, parçala, yönet' programı yine yürürlüktedir. 'Wilson Prensipleri' ve 'Sevr' unutulmamıştır. 'Lozan dosyası' henüz kapanmamıştır. Gündemde yine 'Kürt sorunu', 'Ermeni soykırımı' iddiası ya da yalanı vardır. Bunlara bir de 'Alevilik' sorunu eklenmiştir. Hedefte Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı vardır. Ülkemizin birliği ve huzuru bozulmak istenmektedir.
Bu tehlikeye karşı ne yapılması gerekir? Seksen yıl önce ne yapıldıysa yine o yapılmalıdır.

Türkçe Kur'an

Abdullah Manaz
IQ Kültür Sanat Yayıncılık; Kuran ve Hadis

Konularına Geliş Sırasına Geliş Sebepleriyle Birlikte Kronolojik Türkçe Kur'an
İslam'ın temeli Kuran Kerim'e dayanır. Bu sebeple, her şeyden önce Kuran'ın iyi anlaşılması ve yorumlanması gerekir. Aksi halde, bir noktaya kadar doğal olan fikir farklılıklarının çok büyük boyutlara ulaşılması, sayısız İslami ayrılıkların ortaya çıkması ve en önemlisi de İslamın istismar edilerek asıl maksadından ve özünden uzaklaşması önlenemez. İlahi kaynağa dayanan Kur'an-ı Kerim'de, insanlık ve peygamberler tarihi bir bütünlük içinde değerlendirilir. Buna bağlı olarak, İslam terimi sadece Hz

Kültür - Sanat ve Tarih Ansiklopedisi 4 Cilt Takım

Editör: Selim Çoraklı
Bilgeoğuz Yayınları; Ansiklopediler

Bu kitap; ister profesyonel olsun, ister amatör... târihe ilgi duyanlara, milletimizin köklerine, inançlarına, coğrafyasına, edebiyatına, ilmine ve irfânına, kültürüne, güzel ve örnek ahlâkına dâir bilgi sâhibi olmak isteyenlere yeni açılımlar sağlamak maksadıyla hazırlanmıştır.
Resmî târih kitaplarımızda anlatılanların bir bölümü eksik, kısır ve yanlıştır. Derinliği ya hiç yoktur veya yetersizdir. Biraz da sevimsizdir. Târih kitaplarının, geçmişi bilmekten çok geleceği şekillendirmek amacına yönelik olması gerektiği gerçeği çoğu zaman göz ardı edilmiştir

Yemek / İlk Eğitim Dizisi


Doğan Egmont Yayıncılık ; Eğitim : Okul Öncesi Eğitim

Parlak resimler ve eğlenceli sorular, çocuklarınızın sözcük dağarcığının gelişimine katkıda bulunacak.Onları gündeik yaşantımızla tanıştıracak.Yırtılmayan sayfalar kitabı uzun süre kullanmanızı sağlayacak.Bu kitapta kullanılan mürekkep ve kağıtlar gezegenimizle dosttur.....

Banyo / İlk Eğitim Dizisi


Doğan Egmont Yayıncılık ; Eğitim : Okul Öncesi Eğitim

Parlak resimler ve eğlenceli sorular, çocuklarınızın sözcük dağarcığının gelişimine katkıda bulunacak.Onları gündeik yaşantımızla tanıştıracak.Yırtılmayan sayfalar kitabı uzun süre kullanmanızı sağlayacak.Bu kitapta kullanılan mürekkep ve kağıtlar gezegenimizle dosttur

Oyun / İlk Eğitim Dizisi


Doğan Egmont Yayıncılık ; Eğitim : Okul Öncesi Eğitim

Parlak resimler ve ğlenceli sorular, çocuklarınızın sözcük dağarcığının gelişimine katkıda bulunacak.Onları gündeik yaşantımızla tanıştıracak.Yırtılmayan sayfalar kitabı uzun süre kullanmanızı sağlayacak.Bu kitapta kullanılan mürekkep ve kağıtlar gezegenimizle dosttur

Uyku / İlk Eğitim Dizisi


Doğan Egmont Yayıncılık ; Eğitim : Okul Öncesi Eğitim

Parlak resimler ve eğlenceli sorular, çocuklarınızın sözcük dağarcığının gelişimine katkıda bulunacak.Onları gündeik yaşantımızla tanıştıracak.Yırtılmayan sayfalar kitabı uzun süre kullanmanızı sağlayacak.Bu kitapta kullanılan mürekkep ve kağıtlar gezegenimizle dosttur

Silinip Temizlenen Kitap-Hayvanlar


Doğan Egmont Yayıncılık ; Eğitim : Okul Öncesi Eğitim

Çocukların eğlenerek öğreneceği bu kitapta hayvanları tanayacaklar, sayı saymayı öğrenecekler. Bol bol alıştırma yapacaklar ve eğlenceli oyunlarla çiz, temizle, yeniden çizip, yeniden temizleyerek kalem tutmayıda ögrenecekler.....

Silinip Temizlenen Kitap-Renkler ve Şekiller


Doğan Egmont Yayıncılık ; Eğitim : Okul Öncesi Eğitim

Çiz, temizle, yeniden çiz. Bol bol alıştırma ve eğlenceli oyunlarla dolu Renkler ve Şekiller kitabı, çizmeye sayı saymayave şekilleri tanımaya yardımcı oluyor.Kalem tutmayı kolaylaştıran özel gövdeli kalemiyle silinip temizlenebilen bu kitap, bir çok eğlenceli araştırma içeriyor

Silinip Temizlenen Kitap-Sayılar


Doğan Egmont Yayıncılık ; Eğitim : Okul Öncesi Eğitim

Çocuklar bol bol alıştırma yaparak sayıları ve şekilleri öğrenecekler. Çiz sil, tekrar çizip tekrar silebilir ve bu şekilde kalem tutmayı öğrenecekler

Barney-Haydi Doktora Gidelim


Doğan Egmont Yayıncılık ; Çocuk Kitapları, Çeviri

Bebek Bob, dostu Barney ile birlikte vakit geçirmeyi çok seviyor.Çünkü her defasında yepyeni yerler görüyor, bir çok faydali bilgi ediniyor.Sen de onlara katılmaya ne dersin? Şimdiki durağınız doktor. Haydi acele et, yola çıkmak için seni bekliyorlar.....

Deyim mi Demeyim mi?

Melek Çe
Uğurböceği Yayınları; Çocuk Kitapları, Türk Yazarları

Deyimlerin birbirinden ilginç öyküleri vardır ve hiç eskimeden günümüze kadar gelmişlerdir.
Ancak bu kitaptaki öyküleri okuduğunuz zaman bir deyimin öyküsünü değil, öyküyü yazan deyimleri bulacaksınız. Onlar daha çok zamanın masal gibi akıp gittiği günleri anlatıyor. Sabır örtülerini aralıyor, demirci ateşlerini körüklüyor ve akla hayale gelmedik maceralara atılıyorlar.
Bu açıdan kitap, çocuklarımıza kültürel değerlerimiz hakkında ipuçları verdiği gibi Türkçenin güzellikleriyle de bizi baş başa bırakıyor.

Ali'nin Seccadesi

Cüneyd Suavi
Uğurböceği Yayınları; Çocuk Kitapları, Türk Yazarları

HAYATIN İÇİNDEN HİKÂYELERİ'NİN YAZARINDAN HİÇ ESKİMEYECEK YEPYENİ BİR ÖYKÜ...
On yaşındaki Ali, alkol bağımlısı bir babanın oğludur.
Bir gece, rüyasında anneannesini görür. Aylar önce vefat eden bu nur yüzlü ihtiyar, Ali için emsalsiz bir hediye seçtiğini, eğer onu kullanırsa Cennet'e uçacağını müjdeler.
Ali'yi çok şaşırtan 'Onuncu Yaş Hediyesi' eski bir seccadedir ve dolabın alt gözünde durmaktadır

Allah'ı Merak Ediyorum

Özkan Öze
Uğurböceği Yayınları; İslam Dini

Sorulardan asla korkmayın! Yapışın soruların kuyruğuna ve çekebildiğiniz kadar çekin. Arkasından kocaman bir cevap gelecektir. Yeter ki, doğru cevapları bulma yolunda, engelleri aşacak kadar gayret gösterin, araştırın ve okuyun. Eğer aklınıza bir soru geliyorsa, mutlaka bir cevabı vardır...
ALLAH'I MERAK EDİYORUM adlı bu kitapta, Rabbimiz Allah hakkındaki bazı soruların cevapları veriliyor. Bu sorular, en çok merak edilenler ve en çok sorulanlar arasından seçildi.
İşte kitaptaki sorular:
Allah'ı niçin göremiyorum?
Allah ne kadar büyük?
Allah nerede?

Türkiye Karayolları Haritası


Alfa Basım Yayım Dağıtım; Atlaslar, Planlar, Rehberler

Türkiye'yi gezmek, görmek ve tanımak isteyen herkesin sürekli yanlarında bulunduracakları eşsiz bir eser. Otoyollardan patikalara, köylerden şehirlere kadar Türkiye’yi adım adım dolaştıran bu kapsamlı kitap hiç kuşkusuz yolculukları çok daha keyifli ve kolay hale getirecek.
1950’lerde 30 bin kilometre olan karayolları bugün 500 bin kilometreyi bulurken, bu yolları kullanan araç sayısı 8 milyonu aşıyor. Karayolları ağı büyük bir hızla genişler ve gelişirken, Türk toplumunun yaşam biçimi de değişti

SPK Temel Düzey


Beta Yayınları; Eğitim : Test : KBYS, ÖKYB, M.E.B, MYO, AÖL, SPK Sınavlarına Hazırlık

Sermaye Piyasası Kurumu'nun -2009 yılından itibaren aşamalı bir biçimde uygulanmak üzere- flnans sektörü çalışanlarına dönük olarak belirli pozisyonlar için Temel Düzey lisansını şart koşması sonrası, bankalar ve aracı kurumlar birçok pozisyon için Temel Düzey lisans belgesini iş başvurularının gerek koşulu haline getirmektedir. Bu durum söz konusu sınavlara olan İlgiyi gün geçtikçe arttırmaktadır.

SPK Gayrimenkul- Konut Değerleme Uzmanlığı


Beta Yayınları; Eğitim : Test : KBYS, ÖKYB, M.E.B, MYO, AÖL, SPK Sınavlarına Hazırlık

SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lîsanslama sınavına ilişkin ders konularının oldukça geniş olan kapsamı, adayların önemli kısmının söz konusu dersleri daha önce lisans düzeyinde almamış olmaları gerçeğiyle bir arada değerlendirildiğinde, bu alana dönük 'sınava hazırlık* kitaplarının kalite düzeyi çok daha önemli hale gelmektedir.
Geçmiş yıllar sınav sorularının ilan edilmesinin ardından daha da açık bir biçimde görüldüğü üzere, ezber ağırlıklı ve sadece belli bazı soru kalıpları üzerinde yoğunlaşılarak yapılan çalışmaların istenilen başarıyı sağlaması oldukça güçtür

Kur'an Öğreniyorum

Ömer Faruk Paksu
Nesil Yayınları; Kuran ve Hadis

Rabb’imiz, Kur’an okuyanları çok sever.
Onların kalplerini nurlandırır.
Onları korur kollar, sıkıntılarını giderir.
Kendisi sevdiği gibi diğer insanlara da sevdirir.
Derslerinde başarılı eder, işlerinde yardım eder.
* * *
Peygamber Efendimiz de o insanları çok sever.
Çünkü Kur’an onun vasıtasıyla bizlere ulaşmıştır.
Melek Cebrail, Kur’an-ı Kerim’i vahiyle Peygamber Efendimiz’e indirmiştir.
O da bize onu öğretmiştir.
“Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” buyurmuştur.

Alaaddin'in Geveze Su Boruları

Behiç Ak
Günışığı Kitaplığı ; Çocuk Kitapları, Türk Yazarları

Behiç Ak'ın ikinci öykü kitabı, mahalle yaşamına ve iletişime ayna tutuyor...
Hiç konuşmayan, ama herkesi dinleyen Alaaddin Bey'in en iyi arkadaşı ufacık bir nokta hakkında bile saatlerce konuşabilen Memo'dur. Mahalleli, her sabah, doğuya bakan bir bankta oturup güneşin doğuşunu izleyen, her akşam da, batıya bakan bir bankta güneşin batışını izleyen bu adamı merak etmektedir. Onun boş gezen biri olduğunu düşünmektedirler. Çocuklara göre, o bir casus, hatta bir uzaylıdır.
Günün birinde mahallede sular kesilince, herkes Alaaddin Bey'in kim olduğunu ve ne iş yaptığını öğrenir.

Berber Pire Tellal Deve

Gülsevin Kıral
Günışığı Kitaplığı ; Çocuk Kitapları, Türk Yazarları

Masalları, fıkraları günümüz çocuğuna yaratıcı bir kurguyla sunan öykü şiirler!
Büyükler masallar anlatıyor, çocuklar da onları dinliyor. Peki, çocuklar bu masalları nasıl anlıyor, nasıl yorumluyor, nasıl yaşıyor? Gülsevin Kıral, yeni kitabında, bir yandan masal anlatırken, bir yandan da bu sorulara birbirinden sevimli ve muzip cevaplar buluyor. Her biri çocuğun gözünden ve onun yorumuyla kurgulanan, çocuk edebiyatımızın usta illüstratörlerinden Mustafa Delioğlu'nun muhteşem resimleriyle renklenen on öykü şiir, geleneksel manzum anlatımı çağdaş yorum ve nüktelerle birleştiriyor

Besmele Mucizesi

Ahmet Altun
Cihan Yayınları; İslam Dini, İslam Araştırmaları

1001 Hadis

Mehmet Dikmen
Cihan Yayınları; Kuran ve Hadis

Hz. Muhammed'in sözlerinden 1001 hadis

Bu Benim Ismarladığım Hayat Değil

Deborah Collins Stephens, Jackie Speier, Jan Yanehiro, Michealene Cristini Risley; Çeviren: Fezal Gülfidan
Kuraldışı Yayınevi; Kişisel Gelişim

Kendisini yorgun, bezgin, üzgün, aşırı sorumluluk yüklenmiş, ya da kısaca 'talihsiz' addeden bütün kadınlar için...
Mizah duygularına sımsıkı tutunarak hikâyelerini bizlere, öğüt vermeksizin ancak bilgece aktaran bu dört kadının başlarına gelenler, 'pişmiş tavuğun' başına gelenlerden pek de farklı değil. Orta halli memur ailelerin çocukları olarak yetişip hayata atıldıkları bir noktada, dördü de olağanüstü zorluklar yaşamışlar

Herkesi İstediğiniz Gibi Değiştirin

David J. Lieberman; Çeviren: Merve Duygun
Kişisel Yayınlar; Kişisel Gelişim

Bizim yaşamdaki ustamız, bize yapabileceğimizi yaptıracak kişidir.
Ralph Waldo Emerson
Nihayet, size imkansızı yapabileceğinizi gösteren bir kitap: Herkesi istediğiniz gibi değiştirin, daha iyiye götürün.
Bu kitaptaki teknikler, çevrenizdekilerin daha zengin, daha anlamlı yaşamlar sürmesine yardımcı olmanızı sağlayacaktır. Bunu yaparak, bu insanlarla olan ilişkilerinizin kalitesinin, fark edilir ölçüde arttığını göreceksiniz.
Deli insanların sizi delirtmesine izin vermeyin. Sinir bozucu, dar kafalı, iğrenç tiplerin sinirlerinizi bozmasına izin vermeyin.

Herkese Her İstediğinizi Yaptırın

David J. Lieberman; Çeviren: Merve Duygun
Kişisel Yayınlar; Kişisel Gelişim

İnsan davranışı alanındaki efsanevi lider, kuralları değiştiren, mutlaka okunması gereken ve en çok satan kitabını sunuyor. İnsan davranışındaki en son gelişmeleri kullanarak Dr. Lieberman, her koşulda avantajı sağlamanız için size adım adım teknikler sunuyor.
• Birinin sizi çekici bulmasını sağlayın.
• Her ilişkide ilk avantajı yakalayın.
• Tavsiyelerinizi dinletin.
• İnatçı bir insanın herhangi bir konuda fikrini değiştirin.
• Birinin sizin için bir iyilik yapmasını sağlayın.
Telefon ettiğiniz kişinin size hemen geri dönmesini sağlayın.

Turkish Cinema

Rekin Teksoy
Oğlak Yayınları; Tiyatro, Sinema ve Televizyon

Rekin Teksoy's Turkish Cinema is one of the first English language sources outlining the history of the cinema in Turkey from the late Ottoman period to the present day. It provides international students and film enthusiasts a comprehensive survey of the country's film history. This book is an extended and updated English edition of the Turkish cinema sections previously published in Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi (Rekin Teksoy's History of Cinema) by Oğlak Yayınaları in 2005.

İlaç Sektöründe Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır

Janice Maclennan, John Lidstone; Çeviren: Zeynep Yaman
MediaCat Kitapları; Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Pazarlama

Pazarlama ve ürün müdürlerinin sorumlu oldukları ürünler ve hizmetler, bir şirketin müşterilerine memnuniyet sunduğu araçlardır. Bu nedenle gerçekçi, bireysel ve stratejik pazarlama planları hazırlamamız ve daha da önemlisi tüm fonksiyonlar tarafından desteklenebilen bir strateji ve uygulanabilir bir pazarlama planı oluşturmanıza yardımcı olması için net kılavuz ilkelere sahip olmanız hayati önem taşır. Bu kitabın hayata geçirilmesindeki en önemli amaç budur.

 

İlaç Sektöründe Marka Yönetimi

Janice Maclennan; Çeviren: Yasemin Fletcher
MediaCat Kitapları; İş İdaresi, Genel Yöneticilik

John Lidstone ve Janice MacLennan tarafından yazılan ve sektörün kutsal metni olarak kabul edilen kitabın bu baskısında Janice MacLennan, 'Pazarlama Planlaması' kavramıyla dirsek temasında olan iki temayı seçiyor -pazar segmentasyonu ve markalama ile bu ikisi arasındaki içsel ilişki.
İlaç Sektöründe Marka Yönetimi, markalama tanımıyla başlıyor ve özellikle farmasötik endüstrisindeki önemini açıklıyor. Kitap, daha sonra, markalamanın, yeni ürünlerin ticarileştirilmesi sürecinin erken evrelerine teorik ve pratik anlamda nasıl entegre edilebileceğine değiniyor.

Kerimoğlu

H. İlker Altınsoy
Güncel Yayıncılık; Türkçe Roman ve Hikaye, Tarihi Romanlar, Türk Yazarları

Binlerce yıllık gizemli geçmişiyle sayısız kültür, çocuklar gibi 'çelik çomak' oynar Muğla'da. Yöre, 'zeybek geleneği' yönünden de Anadolu mozağinin en güzel örneklerini sunar bize.
1830'lu yıllardan başlayan yaşam kesitleri, yüzyılın sonlarında bu coğrafyada, bölgenin en önemli zeybek türkülerinden birini daha doğurdu. Eser, dağların özgür çocuğu Kerimoğlu'nun, verimli ovaların sahibi toprak ağalarına bedel olan insan yığınlarına umut oluşunun öyküsüdür

Sağlık Olsun: Psiko Kinesiyoloji

Nil Gün
Kuraldışı Yayınevi; Psikoloji

İyileşmek ile tedavi olmak arasında fark vardır.
İyileşmek kişinin fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal boyutta dengeye ve sağlığa kavuşmasıdır.
Tedavi, ilaçlarla ve/veya ameliyetla hastalığın bedendeki fiziksel varlığının ortadan kaldırılmasıdır. Ama hastalığı yaratan esas nedenler hala yerinde durmaktadır; bir başka hastalık olarak, bir başka organda ya da yeniden aynı hastalığı tekrar ederek ortaya çıkmak üzere.
Sağlık olsun kitabı, tüm hastalıkların ve sorunların psikolojik nedenelerini ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak sağlık rehberinizdir.

Realities of Turkey

Doğu Ergil
Akademi Kültür Sanat Yayınları; Türk Tarihi : Modern Türkiye (Genel)

Realities of Turkey is a book of collected weekly articles that has appeared in various English dailies over a period of two and half years. So the reader can find the realities of Turkey in motion as they evolve over time. This gives both the events and its observers a time to engage in multiple ways and more than once.
I have always believed that there is never a dull moment in Turkey especially for diplomats, journalists and social scientists. Indeed, this country is in constant flux moving to and fro under the cross pressures of modernization, urbanization and globalization.

Yöneticiliğe Giden Yol

Linda A. Hill; Çeviren: Ümit Şensoy
T. İş Bankası Kültür Yayınları; İş İdaresi, Genel Yöneticilik

Çok iyi performans gösteren bir çalışan konumundan usta bir yönetici olmaya geçiş zorlu olabilir, hatta travmalara yol açabilir. Yeni yöneticiler astlarına nasıl yol göstereceklerini, onları nasıl motive edip, güven ve saygılarını nasıl kazanacaklarını, yetki ve kontrol arasındaki dengeyi nasıl kuracaklarını öğrenmek zorundadır.
Linda Hill, Yöneticiliğe Giden Yol adlı bu kitabında, görevlerinin ilk yılındaki 19 yeni yöneticinin tecrübelerinin izini sürüyor

Ağabeyim Boris

Liz Pichon; Çeviren: Nevin Avan Özdemir
T. İş Bankası Kültür Yayınları; Çocuk Kitapları, Çeviri

Küçük Timsah ve ağabeyi Boris birlikte çok eğleniyorlar. Ama son günlerde Boris arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirmeye başladı. Kendi yaşıtlarıyla birlikte gürültülü müzikler dinleyip, dışarıda geziyorlar.
Nestle Çocuk Kitapları Gümüş Ödülü'nü alan Ağabeyim Boris, harika bir mutluluk ve aile masalı.
(Tanıtım Yazısından)....

Kız Kardeşim Doris

Liz Pichon; Çeviren: Nevin Avan Özdemir
T. İş Bankası Kültür Yayınları; Çocuk Kitapları, Çeviri

Küçük Timsah aslında eğlenceli bir KÖPEK istiyordu.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !